Kristal Plastik Hammadde
Home » Kristal Plastik Hammadde

Kristal Plastik Hammadde


Plastik sektörü uzun yıllardır en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Ülke endüstrisine büyük katkı sağlamaktadır. Bilindiği gibi plastiğin hammaddesi petroldür. Petrol de dünyadaki en büyük refah kaynaklarından bir tanesidir. Petrol bir ülkenin en önemli ekonomik belirleyicilerindendir. Polimerler yani ‘’poli’’ ‘’çok’’ ve ‘’meros’’ ‘’parça’’ kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Polimerler küçük moleküllerin bir araya gelerek oluşmasından meydana gelmektedir. Polimerler düşük maliyetli, kolay şekil alan ve amaca uygun olarak yaygınlaşmış maddelerdir. Düşük maliyetli oldukları için tercih edilme oranları fazladır. Polimerler genellikle kristal ve amorf olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Tam kristal polimerler genellikle yok gibi kabul edilmektedir.Yarı kristal polimerler Polipropilen, Polietilen, Poliamid, Poliesterler (PET, PBT vb...); amorf plastikleri ise ABS, PVC, PC gibi polimerler olarak sınıflandırılır. Polisteren, monomer haldeki stirenden polimerizasyon ile üretilen bir polimerdir. Petrolden elde edilmektedir. Plastik endüstrisinde kullanılmaktadır. Bir Kristal plastik hammadde yani kristal polistiren  diğer hammaddelerle kıyaslandığında daha serttir. Bununla birlikte diğer hammaddelere oranla daha şeffaftır. Sıvı kristal polimerler yani sıvı kristal plastik hammaddeler  (LCP), aromatik polimer sınıfında yer almaktadır. Kristal plastik hammaddeler son derece reaktif ve ateşe karşı oldukça dirençlidir. Kristal plastik hammadde yani kristal  polistiren enjeksiyonla kalıplama ve ısı ile şekillendirmede uygun işlenebilme özellikleri göstermesi, uygun fiyatı, yüksek ışık geçirgenliği ve mükemmel şekil kararlılığı sayesinde kendisine geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.

Kristal plastik hammadde uygun fiyatlı olduğu için tercih edilme oranı da fazladır.Polimerlerin sıvı kristal bir çözücü içinde, bir polimer (liyotropik sıvı kristal polimerler) çözülmesiyle veya geçiş noktası (termotropik sıvı kristal polimerler) olarak cam üzerinde bir polimerin ısıtılması ya da eritilerek ya da kristal polimerler yani kristal plastik hammaddeler oluşabilir. Sıvı kristal polimerler yani kristal hammaddeler erimiş, sıvı ya da bir katı formunda mevcut bulunmaktadır.

Kristal plastik hammaddenin kullanım alanları şu şekildedir; levha uygulamaları, bardak, cd kutusu, elektrikli eşyalar, ev dekorasyon ürünleri,  kaset, lamba, kozmetik ürün kutuları, ayakkabı boyası kutuları gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bunun dışında kristal plastik hammadde tıbbi malzeme sektöründe de oldukça etkin bir biçimde kullanılır. Ayrıca kristal plastik hammadde  Düşük maliyetli olması ve kolay şekil alması sebebiyle tercih edilmektedir.