Plastik Hammadde
Home » Plastik Hammadde

Plastik Hammadde

Plastik Hammadde

Plastik doğada hazır olarak bulunmaz.Doğada müdahele edilip işlenmesi sonucunda plastik haline gelmektedir. Plastiğin hammaddesi petroldür. Plastik hammaddeler doğada sentetik ve yarı sentetik olarak bulunabilirler.Plastik hammadde dünya üzerinde her türlü endüsriyel ürünün üretiminde yardımcı yada ana madde olarak kullanılmaktadır.Petrol hayatımızda birçok alanda yer almaktadır. Petrol,gaz,otomobil kömür gibi birçok farklı alanda kullanılır.Plastik hammaddesi plastik geri dönüşüm yapılarak çevreyi kirletmeme özelliğine sahiptir.Plastiğin  elde edilmesi belli bir sıcaklık ve basınç altında, katalizör kullanılarak monomerlerin reaksiyona sokulması ile olur. Plastik ilk üretildiğinde toz, reçine veya granül halde olabilir. Polipropilen denilen plastik hammadde mamul ürünler yüksek sıcaklıklara dayanabilen ürünlerdir. Yeniden dönüşüm aşamasında yıkama ve kırma makinesinde geçirilerek ayrıştırılıp cinslerine göre badanoz makineleriyle yeniden kullanıma arz edilir. Plastik hammaddeler PE, HDPE, OPP, CPP, PVC, LDPE, PP, PS, ABS olarak ayrı sınıflandırmalarda kullanılmaktadır. Plastikler karbonun hidrojen oksijen azot ve diğer basit moleküllü gruplardaki çift bağın köprülenerek polimerler diye adlandırılan uzun zincirli yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen maddelerdir.

Plastik hammadde dünya ekonomisinin en önemli,sanayilere katkı sağlayan hammaddelerinden birisidir.Dünya ekonomisinin sanayiye en dayanıklı hammaddelerinden biri olarak kullanılmakta ve ekonomiye katkı sağlamaktadır.
Plastik Hammade de Hangi Alanlarda Kullanılır?

Granür Plastik Hammaddeler

Plastik ; Karbonun (C) hidrojen (H), oksijen (O),azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementler ile oluşturduğu monomer adı verilen, basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak, polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen isimdir.
Termoplastik ; Terimi "termos" (sıcak, ısı) ve "plastik" (şekil verilebilir, kalıplanabilir) kelimelerinden türetilmiştir.

PE
Geniş bir kullanım alanı vardır ve çok ucuzdur.
LDPE, petrolden elde edilen, alçak yoğunluklu polietilen malzemedir.
HDPE, petrolden elde edilen, yüksek yoğunluklu polietilen malzemedir.

PP
Yaygın kullanılan plastiklerdendir. Otomobil ve yan sanayide kullanılır.
OPP / CPP, LDPE torbalara göre daha parlak ve şeffaf olma özellikleri taşır, yüksek mekanik ve optik özellikleri bulunur.

PS
İyi derecede ısı dayanımı,yüksek sertlik, yüksek parlaklık, yüksek yüzey sertliğe sahiptir.

PVC
Boru, profil vb. imalatında kullanılmaktadır. Polivinil klorür, (genelde kısaltılmış olarak PVC diye kullanılır) oldukça geniş kullanım alanına sahiptir.

ABS
Akrilonitril bütadien stiren veya kısaltılmış ismi ile ABS, (kimyasal formülü (C8H8• C4H6•C3H3N)x) kalıp yolu ile üretilen ürünlerde kullanılır.