Polimer Polimer
Home » Polimer

Polimer

Polimer

Polimerin ne demek olduğunu açıklarken monomer ve polimer terimlerini beraber betimlemek daha doğru olur. Monomer, birbirine kovalent bağlarla bağlanarak daha büyük moleküller oluşturabilen küçük bir molekül olarak tanımlanabilmektedir. Polimer ise birden çok monomerin birbirine kovalent bağlarla bağlanması sonucu oluşan büyük moleküllere denmektedir (makro-molekül). İnsanların elele tutuşmasından meydana gelen zincirlere benzemektedirler. Polimerler (çok ve bazen daha karmaşık yapılar) gerçekten uzun zincirler oluşturmak üzere bir araya sinirli birçok birçok moleküllerden oluşur.

Kısacası polimer birden çok molekülün birbinine kovalent bağ ile bağlandığı her yk moleküllere denmektedir. Polimerler organik olduğu gibi inorganik te olabilmektedir. Bunun dışında labaratuarlarda çeşitli yöntemler kullanılarak bazı yapay polimerler elde edilmektedir. Gümüzde polimerler sanayinin birçok farklı alanında kullanılmaktadırlar.Bununla beraber birçok sanayi ürününün meydana gelmesinde kullanılmaktadırlar. Bu yüzden ülke endüstrisine de katkısı büyüktür. Bize göre en uygun polimerler PVC (Poli Vinil  Klorür) ve PU (Poli Üretan) termoplastik sınıfına giren polimerlerdir. PVC plastikleşip işlenildiği zaman kuru ve esnek bir özelliğe sahip hale gelmektedir. Zaten polimer kelimesinin kökünü incelediğimizde, poly çok anlamına gelir ve meros küçük parça anlamına gelmektedir.Monomerler birleşerek polimerleri oluşturmaktadırlar. Polimerin ne demek olduğunu daha iyi anlamak için bir analoji yaparsak; monomer bir vagondur ve birçok vagonun birleşmesinden oluşan tren ise polimerdir, diyebiliriz. Monomerlerin birbirleriyle bağlanarak polimer oluşturduğu kimyasal reaksiyona polimerizasyon adı verilir. Polimerler üç farklı gruba ayrılmaktadırlar. Bu üç grup şu şekildedir;  termoplastikler, termosetler veelastomerler olmak üzere üç grupta toplanmaktadırlar.

Polimer

Polimerler günlük yaşamda önemli ve her yerde bir rol oynamaktadır. [Polimerler gibi temel olan bu tür DNA ve proteinler gibi doğal biopolimerlere polistiren gibi tanıdık sentetik plastiklerden aralığı biyolojik yapı ve fonksiyon oluşturmaktadır. Hem doğal hem sentetik polimerler, monomer olarak bilinen bir çok küçük molekül, bir polimerizasyon ile oluşturulur. Küçük moleküllü bileşiklere bunların sonucu olarak büyük molekül ağırlıklı nispi sertlik, viskoelastiklik ve gözlük ve yarı kristalli yapıları yerine kristaller oluşturmak üzere bir eğilimi de dahil olmak üzere eşsiz fiziksel özelliklere üretir.