Polymer
Home » Polymer

Polymer

Polymerin ne demek olduğunu açıklarken monomer ve polymer terimlerini beraber betimlemek daha doğru olur. Monomer, birbirine kovalent bağlarla bağlanarak daha büyük moleküller oluşturabilen küçük bir molekül olarak tanımlanabilmektedir. Polymer  ise birden çok monomerin birbirine kovalent bağlarla bağlanması sonucu oluşan büyük moleküllere denmektedir (makro-molekül). İnsanların elele tutuşmasından meydana gelen zincirlere benzemektedirler. Polymerler (çok ve bazen daha karmaşık yapılar) gerçekten uzun zincirler oluşturmak üzere bir araya sinirli birçok birçok moleküllerden oluşur.

Kısacası polymer  birden çok molekülün birbinine kovalent bağ ile bağlandığı  moleküllere denmektedir. Polymer ler organik olduğu gibi inorganik te olabilmektedir. Bunun dışında labaratuarlarda çeşitli yöntemler kullanılarak bazı yapay polymerler elde edilmektedir. Gümüzde polymerler  sanayinin birçok farklı alanında kullanılmaktadırlar. Bununla beraber birçok sanayi ürününün meydana gelmesinde kullanılmaktadırlar. Bu yüzden ülke endüstrisine de katkısı büyüktür. Bize göre en uygun polymerler   PVC (Poli Vinil  Klorür) ve PU (Poly Üretan) termoplastik sınıfına giren polymerlerdir. PVC plastikleşip işlenildiği zaman kuru ve esnek bir özelliğe sahip hale gelmektedir. Zaten polymer kelimesinin kökünü incelediğimizde, poly çok anlamına gelir ve meros küçük parça anlamına gelmektedir. Monomerler birleşerek polymerleri  oluşturmaktadırlar. Polymerin ne demek olduğunu daha iyi anlamak için bir analoji yaparsak; monomer bir vagondur ve birçok vagonun birleşmesinden oluşan tren ise polimerdir, diyebiliriz. Monomerlerin birbirleriyle bağlanarak polymer oluşturduğu kimyasal reaksiyona polimerizasyon adı verilir. Polymerler üç farklı gruba ayrılmaktadırlar. Bu üç grup şu şekildedir;  termoplastikler, termosetler  ve elastomerler olmak üzere üç grupta toplanmaktadırlar. Polymerler günlük yaşamda önemli ve her yerde bir rol oynamaktadır. Polymerler gibi temel olan bu tür DNA ve proteinler gibi doğal biopolymerlere polistiren gibi tanıdık sentetik plastiklerden aralığı biyolojik yapı ve fonksiyon oluşturmaktadır. Hem doğal hem sentetik polimerler, monomer olarak bilinen bir çok küçük molekül, bir polimerizasyon ile oluşturulur. Küçük moleküllü bileşiklere Bunların sonucu olarak büyük molekül ağırlıklı nispi sertlik, viskoelastiklik ve gözlük ve yarı kristalli yapıları yerine kristaller oluşturmak üzere bir eğilimi de dahil olmak üzere eşsiz fiziksel özelliklere üretir.